Monica Bjerklund

Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er forskningsgruppeleder innen helse, velferd og utdanning ved Telemarkforsking. Hun er dosent i spesialpedagogikk. De siste årene har hun arbeidet med en doktoravhandling om barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold. Monica har over 20 års undervisningserfaring og har publisert i tidsskrifter og antologier både nasjonalt og internasjonalt. Hun undervist i emner som barnevernspedagogikk, flerkulturelt barnevern, sosialt arbeid, barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid og mastergrad i spesialpedagogikk. Bjerklund leder forskergruppen Familiemangfold og profesjonsutøvelse.

Books by Monica Bjerklund