Nassira E. Vik

Nassira E. Vik

Nassira Essahli Vik er førsteamanuensis ved
Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU. Nassira har doktorgrad i pedagogikk med avhandlingen «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Et hinder eller til hjelp for sosial inkludering» fra institutt for pedagogikk og livsland læring ved (IPL) NTNU. Nassira forsker på språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen og mangfold og inkludering/ ekskluderings-mekanismer i samhandling i barnehage.

Books by Nassira E. Vik