Simon-Peter Neumer

Simon-Peter Neumer

Simon-Peter Neumer er dr. philos./psykologspesialist og arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Han er opptatt av forebygging og behandling av emosjonelle lidelser, og arbeider for å fremme behandlingsforskning innenfor feltet.

Books by Simon-Peter Neumer