Choose format

In stock
NOK 399

Mestringskatten for ungdom - Terapeutmanual

Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst
Mestringskatten for ungdom (The C.A.T. Project) er et strukturert behandlingsprogram for ungdom med angst. Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi. Behandlingen er evaluert i flere undersøkelser, og det er empirisk støtte for at behandlingsprogrammet er et lovende program for behandling av angstlidelser hos barn og ungdom.
Behandlingen går over 16 uker. De første 8 timene benyttes til psykoedukasjon, og de siste 8 timene er avsatt til eksponeringstrening. Behandlingen er strukturert, og det foreligger både en manual for terapeuter og en arbeidsbok som ungdommen bruker i timene.

Den norske versjonen av terapeutmanualen er utvidet og tilpasset norske forhold. Terapeutmanualen beskriver hvordan behandlingen kan tilpasses ulike tilstandsbilder. Deretter gjennomgås hver terapitime med en kort beskrivelse av formålet med timen, hva man søker å oppnå og hvilke oppgaver og aktiviteter barna skal gjøre sammen med terapeuten.

I arbeidsboken introduseres de ulike begrepene som skal læres, og hvordan det skal jobbes med stoffet, bl.a. i form av spill, historier og bilder. Innholdet er delt opp time for time på samme måte som i terapeutmanualen.

Detailed information

  • Pages: 80
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017426
  • Publication date: 17.06.2011
  • Book group: 224

Philip C. Kendall

Philip C. Kendal er professor ved Temple University, USA, og er en av verdens fremste forskerer på angst hos barn og ungdom. Han har i løpet av sin karriere blant annet utviklet behandlingsprogrammet Coping Cat.
More about the author

Rune Flaaten Bjørk

Rune Flaaten Bjørk er psykolog og arbeider til daglig med forebyggende psykisk helsearbeid med barn, ungdom og familier i Bærum kommune.
More about the author

Simon-Peter Neumer

Simon-Peter Neumer er dr. philos./psykologspesialist og arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Han er opptatt av forebygging og behandling av emosjonelle lidelser, og arbeider for å fremme behandlingsforskning innenfor feltet.
More about the author