Philip C. Kendall

Philip C. Kendall

Philip C. Kendal er professor ved Temple University, USA, og er en av verdens fremste forskerer på angst hos barn og ungdom. Han har i løpet av sin karriere blant annet utviklet behandlingsprogrammet Coping Cat.

Books by Philip C. Kendall