Choose format

In stock
NOK 449

Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag

Yrkesfaglærere med høy profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring er en nøkkelfaktor i utdanningen av gode fagarbeidere. Med forankring i yrkesfaglig teori og forskning presenterer forfatterne ulike perspektiver på yrkesutdanning, yrkesfaglærerutdanning og etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere.

Aktuelle temaer som dybdelæring, relevans, samarbeid skole-bedrift, pedagogisk og didaktisk bruk av digitale verktøy og internasjonalisering drøftes i de ulike kapitlene. Forfatterne ønsker å synliggjøre yrkesfaglig forskning og utviklingsarbeid og gi innblikk i noe av bredden og mangfoldet i feltet.

Boka er strukturert i to deler. Del 1 presenterer utfordringer og muligheter innenfor yrkesfaglærerutdanninga, og del 2 handler om elever, yrkesfaglærere, utdannere og arbeidsliv.

Målgruppene for boka er lærere og studenter i yrkesfaglærerutdanningene, både på bachelor- og masterprogrammet, PPU-y og ulike EVU-tilbud. Den er også relevant for lærere, instruktører i bedrifter, forskere, skoleledere og andre aktører i fag- og yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049250
  • Publication date: 23.05.2022
  • Book group: 215

Britt Karin Støen Utvær

Britt Karin Utvær er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Til daglig koordinerer hun masterprogrammet i yrkesdidaktikk, hvor hun også underviser og veileder. Av grunnutdanning er hun sykepleier, med hovedfag i helsevitenskap og doktorgrad innenfor profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Hun er opptatt av helse, skole og utdanning, og spesielt hva som fremmer læring innenfor fag- og yrkesopplæring og ulike profesjonsutdanninger. Hun er leder av forskningsgruppen STYRK, hvor denne boka har sitt utspring
More about the author

Elin Bø Morud

Elin Bø Morud er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er leder for Kompetanse i skolen (KOMPiS), som er NTNUs enhet for videreutdanning for skolesektoren, og leder også arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor nasjonale strategier. Morud har jobbet med store skoleutviklingsprosjekter både i ungdomsskole og videregående skole i en årrekke. Hun har også lang erfaring som lærer og skoleleder. Hennes forskningsog utviklingsinteresse er knyttet til skoleutvikling, etter- og videreutdanning og livslang læring.
More about the author

Kari Hansen

Kari Hansen er dosent i yrkespedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun underviser i yrkesdidaktikk og pedagogikk. Hennes undervisning og veiledning er knyttet til masterutdanningen i yrkesdidaktikk, nasjonale EVU-tilbud for yrkesfaglærere samt eksterne oppdrag. Hun har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende, yrkesfaglærer innen design- og håndverksfag og har svennebrev som dame- og herrefrisør. Hennes forskningsinteresse er knyttet til yrkesopplæring i skole med spesielt fokus på interesse-/yrkesdifferensiering, tidlig faglig fordypning i brede Vg1 samt likestilling, medvirkning, makt og demokrati i utdanning.
More about the author

Kristian Firing

Kristian Firing er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved NTNU. Han har bakgrunn som offiser og lederutvikler i Luftforsvaret. Firing underviser på rektorutdanningen og master i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning. Han er for tiden involvert i forskningsprosjekter som undersøker akademisk skriving, helhetlig debriefing, menneskemøter, betydningen av emosjoner og relasjoner, ledelse, veiledning i krise, pedagogikkens kjærlighet og teater som arena for læring og lederutvikling.
More about the author

Klara L. Rokkones

Klara Rokkones er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun underviser i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hennes undervisning og forskning er knyttet til yrkesfaglærerutdanning, som omfatter bachelor, PPU-y, masterutdanning i yrkesdidaktikk samt etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Hun har lang erfaring fra videregående skole som faglærer og kontaktlærer innenfor restaurant- og matfag, og har vært studieprogramleder for BYRK og leder for yrkesfagseksjonen ved NTNU i en årrekke. Hun har ledet nasjonale og lokale utredninger som vedrører lærerutdanning innenfor yrkesfag.
More about the author