Klara L. Rokkones

Klara L. Rokkones

Klara Rokkones er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun underviser i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hennes undervisning og forskning er knyttet til yrkesfaglærerutdanning, som omfatter bachelor, PPU-y, masterutdanning i yrkesdidaktikk samt etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Hun har lang erfaring fra videregående skole som faglærer og kontaktlærer innenfor restaurant- og matfag, og har vært studieprogramleder for BYRK og leder for yrkesfagseksjonen ved NTNU i en årrekke. Hun har ledet nasjonale og lokale utredninger som vedrører lærerutdanning innenfor yrkesfag.

Books by Klara L. Rokkones