Elin Bø Morud

Elin Bø Morud

Elin Bø Morud er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er leder for Kompetanse i skolen (KOMPiS), som er NTNUs enhet for videreutdanning for skolesektoren, og leder også arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor nasjonale strategier. Morud har jobbet med store skoleutviklingsprosjekter både i ungdomsskole og videregående skole i en årrekke. Hun har også lang erfaring som lærer og skoleleder. Hennes forskningsog utviklingsinteresse er knyttet til skoleutvikling, etter- og videreutdanning og livslang læring.

Books by Elin Bø Morud