Britt Karin Støen Utvær

Britt Karin Støen Utvær

Britt Karin Utvær er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Til daglig koordinerer hun masterprogrammet i yrkesdidaktikk, hvor hun også underviser og veileder. Av grunnutdanning er hun sykepleier, med hovedfag i helsevitenskap og doktorgrad innenfor profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Hun er opptatt av helse, skole og utdanning, og spesielt hva som fremmer læring innenfor fag- og yrkesopplæring og ulike profesjonsutdanninger. Hun er leder av forskningsgruppen STYRK, hvor denne boka har sitt utspring

Books by Britt Karin Støen Utvær