Choose format

NOK 399
Expected 1/5/21

Boligsosialt arbeid

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215041490
  • Publication date: 05.01.2021
  • Book group: 213
Vitenskapelige artikler kombinert med praktisk boligsosialt arbeid gir til sammen oppdatert kunnskap både for forskere og de som skal utføre boligsosialt arbeid i praksis.

Boken kombinerer ny vitenskapelig kunnskap om boligsosialt arbeid med kapitler der gjennomføringen av det boligsosiale arbeidet vektlegges. Forfatterne viser også hvilke utfordringer som gjenstår å løses, både i forskning, boligpolitikk og i det boligsosiale arbeidet.

Sentrale tema er:
- Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?
- Hva er boligsosialt arbeid?
- Bolig som velferdsfaktor
- Boligsosiale virkemidler og boligpolitiske planer
- Har vi rett til bolig?
- Bolig for livet

Forfatterne er erfarne forskere og fagforformidlere innen boligsosial forskning og fagutvikling i Norge.
Boken er skrevet for forskere, fagfolk og studenter innen det boligpolitiske eller boligsosiale feltet. Den egner seg også godt for besluttere innen disse feltene.

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent ved Universitetet i Nordland og arbeider med fagutvikling i sosialt arbeid.
More about the author

Alice Kjellevold

More about the author

Jardar Sørvoll

More about the author

Inger Lise Skog Hansen

More about the author