Inger Lise Skog Hansen

Inger Lise Skog Hansen

Inger Lise Skog Hansen er sosiolog og forsker ved Fafo. Hansen har lang erfaring fra velferdsforskning hvor levekår, sosial inkludering og tjenester til ulike utsatte grupper har vært blant hennes hovedtemaer. Hun har fulgt det boligsosiale feltet tett i mange år, og var blant annet medlem av Boligutvalget, som la fram NOU 2011.15, Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden.

Books by Inger Lise Skog Hansen