Kim Christian Astrup

Kim Christian Astrup

Kim Astrup er samfunnsøkonom (cand.oecon.), utdannet ved Universitetet i Oslo. Han jobber som forsker II ved NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet og er redaktør for Tidsskrift for boligforskning. Astrup har forsket mye på vanskeligstilte på boligmarkedet og boligsosiale virkemidlers virkninger.

Books by Kim Christian Astrup