Alice Kjellevold

Alice Kjellevold

Alice Kjellevold er professor emerita ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hun har særlig arbeidet innenfor det helserettslige og sosialrettslige fagfeltet. De senere årene har hun blant annet utgitt bøkene «Pårørende i helse- og omsorgstjenesten» i samarbeid med psykologspesialist Kari Bøckmann, «Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer» og «Retten til individuell plan». Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg.

Books by Alice Kjellevold