Choose format

In stock
NOK 1 249

Mestringskassen (Coping kit)

KAT-verktøy for terapeutisk arbeid med barn og unge
Mestringskassen er et hjelpemiddel for terapeuter som benytter kognitiv atferdsterapi for å oppnå positiv endring hos barn og unge. Ved å benytte seg av de ulike verktøyene i Mestringskassen kan terapeuten tilpasse behandlingen til det enkelte barnet.

Mestringskassen er en ressursperm med ulike aktivitetsressurser og spillkort. Den er organisert i seks deler: Generelt, Følelser, Tanker, Atferd, Kroppen og Foreldre.

Uavhengig av om du følger et strukturert behandlingsprogram, som for eksempel Mestringskatten, eller om du arbeider mindre strukturert, men fortsatt følger en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming, er det viktig å arbeide fleksibelt. For enkelte barn kan det være nødvendig å jobbe mer med enkelte elementer i den kognitive atferdsterapeutiske modellen, og barnets behov blir retningsgivende for hvilke verktøy terapeuten velger å legge vekt på i behandlingen.

Som terapeut kan du bruke de verktøyene du trenger, enten som en del av et strukturert program eller som en forsterkning aven mindre strukturert behandling.

Det er spesielt behandling av angst og depresjon som har vært utgangspunktet for Mestringskassen, men forfatterne ser at det kan være nyttig å benytte verktøyene også når en jobber kognitivt atferdsterapeutisk i forhold til andre problemstillinger.

(Pris inkl. mva.)
____________

Produktet inngår i serien Mestringskatten (Coping Cat). Denne serien inneholder nå følgende produkter:

1) Terapeutmanual
2) Gruppemanual
3) Arbeidsbok
4) Mestringskassen (Coping kit). KAT-verktøy for terapeutisk arbeid med barn og unge
5) Mestringskatten for ungdom - Terapeutmanual
6) Mestringskatten for ungdom - Arbeidsbok

"Et nytt behandlingsopplegg hvor barn gradvis eksponeres for det de er redde for, viser gode resultater." (Om Mestringskatten på Forskning.no)

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016115
  • Publication date: 03.09.2010
  • Book group: 805

Kristin D. Martinsen

Kristin Martinsen er psykolog og siviløkonom og arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Hun har også privatpraksis med hovedfokus på kognitiv terapi og er godkjent kognitiv veileder. Kristin interesseområder inkluderer forebygging og behandling av emosjonelle lidelser som angst og depresjon. Hun er opptatt av tidlig intervensjon og fleksibel og individuelt tilpasset behandling. Hun har i flere år arbeidet for å fremme den norske versjonen av Coping cat behandlingen.
More about the author

Philip C. Kendall

Philip C. Kendal er professor ved Temple University, USA, og er en av verdens fremste forskerer på angst hos barn og ungdom. Han har i løpet av sin karriere blant annet utviklet behandlingsprogrammet Coping Cat.
More about the author