Velg format

På lager
kr 849

Foreldelse av fordringer

Informasjon om boka

  • Sider: 560
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017303
  • Utgivelsesdato: 08.06.2011
  • Bokgruppe: 221
Praktiserende jurister kommer jevnlig i berøring med problemstillinger knyttet til foreldelse av fordringer. Reglene om foreldelse er viktige, fordi konsekvensen av foreldelse som hovedregel er at man mister retten til å gjøre fordringen gjeldende.
Forfatterne gir en tematisk fremstilling av foreldelseslovens regler, og innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng og hvor forholdet mellom reglene vektlegges. Hovedvekten er lagt på de praktisk viktigste problemstillingene som oppstår ved anvendelse av lovens regler, det vil si spørsmål knyttet til foreldelsesfristens utgangspunkt, lengde og avbrytelse. I tillegg behandles blant annet spørsmål om hva som er gjenstand for foreldelse, i hvilken utstrekning det kan inngås avtaler om foreldelse, samt betydningen av samskyld for foreldelse av en fordring. Foreldelsesreglene i særlovgivningen behandles i liten grad.

Boken er et nyttig oppslagsverk for dommere, advokater og andre praktiserende jurister, og vil også ha interesse for studenter og andre som ønsker å fordype seg i foreldelsesrettslige problemstillinger.

Jon Vegard Lervåg

Jon Vegard Lervåg arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling.
Mer informasjon om forfatteren

Håvard H. Holdø

Håvard H. Holdø er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet som utreder i Norges Høyesterett og advokat i Kluge Advokatfirma, og han har vært redaktør for Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven er rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og Beredskapsdepartementet. Der er hun tilknyttet Enhet for privatrett, og jobber i hovedsak med formuerettslig lovgivning. I 2016 disputerte hun for den juridiske phd-graden på avhandlingen «Ytelse av investeringstjenester til forbruker - Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd» ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig.
Mer informasjon om forfatteren

Herman Bruserud

Herman Bruserud er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrettslige fag, og disputerte for den juridiske ph.d.-graden i 2009 på avhandlingen «Hardshipklausuler». Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat, særlig med entrepriserettslige problemstillinger.
Mer informasjon om forfatteren