Håvard H. Holdø

Håvard H. Holdø

Håvard H. Holdø er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet som utreder i Norges Høyesterett og advokat i Kluge Advokatfirma, og han har vært redaktør for Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bøker av Håvard H. Holdø