Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven

Marte Eidsand Kjørven er rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og Beredskapsdepartementet. Der er hun tilknyttet Enhet for privatrett, og jobber i hovedsak med formuerettslig lovgivning. I 2016 disputerte hun for den juridiske phd-graden på avhandlingen «Ytelse av investeringstjenester til forbruker - Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd» ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig.

Bøker av Marte Eidsand Kjørven