Manusmal for åpen tilgang-bøker

Sammendrag og nøkkelord

Alle norske artikler/kapitler skal ha sammendrag på norsk og abstract på engelsk (ikke det samme som fengende ingress). Hvert sammendrag skal være på maks 250 ord. Engelske artikler/kapitler skal kun ha abstract på engelsk.

I bøker skrevet av én forfatter avgjør forfatteren om det er hensiktsmessig med sammendrag per kapittel eller ett felles sammendrag for hele boken.

Til alle artikler skal det velges fire‒fem nøkkelord (begreper) fra teksten med tilsvarende fire‒fem keywords på engelsk. Nøkkelordene settes opp under «Sammendrag» og keywords under «Abstract». Det skal være nøkkelord både på engelsk og på norsk hvis artikkelen/kapitlet er på norsk, og kun på engelsk hvis artikkelen/kapitlet er på engelsk. Nøkkelordene velges strategisk, og de bør være sentrale innenfor tema/teoriretning/fagbegrep for å gi treff i søkemotorene. 

Formatering – tekstens utforming

Med «formatering» mener vi utseendet på overskrifter, brødtekst (hovedtekst), referanser (litteraturliste), sitater, fotnoter med mer.

Overskriftsnivåer

Bruk Words standardstiler for overskrifter i maksimalt fire nivåer.

Avsnitt

Vanlige avsnitt markeres med innrykk, ikke med blanklinje. 

Sitat

Sitat på mer enn tre linjer markeres med innrykk og med blanklinje før og etter.

Eksempel:

Din egen brødtekst.

Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De skal også oppgis i den løpende teksten (brødteksten), ellers kan ikke leseren vite hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på. Du kan ikke vente at leserne skal drive detektivarbeid.

Din egen brødtekst fortsetter.

Fotnoter

 • Avtal med redaktøren om bruk av noter.

 • Fotnoter skal ha tallnummerering.

Referanser

Referansestil velges av forfatter. De vanligste referansestilene er beskrevet her: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/

Litteraturliste for antologier

 • Litteraturlistene skal sorteres alfabetisk og stå til slutt i hvert kapittel i det manuset du sender til forlaget.

 • Avtal med redaktøren om de skal samles, eller om hvert kapittel skal ha sin egen litteraturliste også på nettet.  

Litteraturliste for monografier

 • Litteraturlisten settes opp samlet bak i manus.

 • Litteraturlisteoppsett følger valg av referansestil.

Forfatteromtaler

 • Forfatteromtaler skal stå bak i boken, og den enkelte bidragsyter skriver om seg selv.

 • Omtalene skal bestå av tre linjer om hver bidragsyter med navn, (fødselsår), stilling og institusjonstilknytning og en eller to av de viktigste utgivelsene.

 • Hver omtale skal være på maks 250 tegn inkludert mellomrom.

Stikkordregister

Stikkordregister er ikke nødvendig for åpen tilgang-bøker siden teksten er søkbar.

Illustrasjoner

 • Illustrasjoner som er helt nødvendige for å vise viktige poenger i teksten, kan tas med.

 • Forlag og redaktør har beslutningsmyndighet når det gjelder antall illustrasjoner per kapittel.

 • Det er viktig at alle illustrasjoner er rettighetsklarert av forfatter.

 • Illustrasjonene leveres ved siden av manuset, ikke plassert inni teksten.

 • Illustrasjonene må være av god kvalitet for å kunne brukes på trykk (minimum 300 DPI).

 • I manuset markeres stedene illustrasjonene skal inn, med kapittelnummer + nummering innenfor kapitlet, slik: Figur 2.1 er den første figuren i kapittel 2.

 • Det må skrives korte illustrasjonstekster som gjør at illustrasjonen kan forstås uavhengig av brødtekst.

Alternative tekster

Dersom ditt manus inneholder bilder eller figurer, må du skrive alternative tekster til disse. Alternativ bildetekst, eller alt-tekst, er en beskrivende tekst som formidler den visuelle informasjonen i et bilde som vises digitalt. Alt-tekst er et viktig element for at manuset skal være universelt utformet.

Alt-tekstene leveres i et eget dokument med filnavn «alt-tekst». Bruk figurnummer for å henvise til riktig figur.

Les mer om hvordan du skriver alt-tekster her.