Universitetsforlagets priser og stipender

Lærebokprisen

Tidligere vinnere av Universitetsforlagets lærebokpris:

 • 2022 Janne Thu Ilstad

 • 2021 Harald H. Soleng og Eva Hadler Vihovde

 • 2020 Jan Erik Grindheim: Demokratisk politikk i komparativt perspektiv – teorier, modeller, analyser

 • 2019 Þóra Pétursdóttir og Bjørnar Julius Olsen: Samtidsarkeologi

 • 2018 Randi Neteland og Leiv Inge Aa: Master i norsk. Innføring i metode for lærerstudenter

 • 2017 Alexander H. Sandtorv og Jarle S. Diesen: Organisk kjemi

 • 2016 Ola Gunhildrud Berta og Tone Amalie Nergård Høgblad: Folkeferd - en innføring i sosialantropologi

 • 2015 Reidun Renstrøm: Lærebok i fysikk  Et historisk perspektiv

 • 2014 Bård Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge: Masteroppgaven i juss – kort forklart

 • 2013 Roger Antonsen: Logiske metoder –  Kunsten å tenke abstrakt matematisk

 • 2012 Mette Sund Sjøvold, Kristin G. Furuholmen m.fl.: De minste barnas stemme: Utdredning og behandling i sped- og småbarnsalderen

 • 2011 Erling Sandmo: Tid for historie

 • 2010 Siri Meyer: Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere

 • 2009 Kristin Asdal: Politikkens natur. Naturens politikk

 • 2008 Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter

 • 2007 Olav F. Perland: Transaksjonsjus – En innføring i regler om selskapstransaksjoner

 • 2006 Tor Midtbø: Politiske skandaler

 • 2005 Øyvind Kvalnes: Etisk kapital

 • 2004 Nils A. Butenschøn: Midtøsten i vår tid og Karl Elling Ellingsen: Selvbestemmelse

 • 2003 Lars Fr. H. Svendsen og Simo Säätelä: Det sanne, det gode og det skjønne

 • 2002 Sverre Varvin: Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring

 • 2001 Brit Kroepelin: Det virtuelle campus – visjon og virkelighet?

 • 2000 Sylvi Penne: Norsk som identitetsfag

Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris

Med prisen Årets tidsskriftartikkel ønsker forlaget å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler i Norden.

Les mer om prisen her