Utgi monografi eller antologi med åpen tilgang (open access)

Universitetsforlaget er opptatt av at kvalitetssikrede vitenskapelige publikasjoner skal få bredest mulig spredning. Derfor tilbyr vi utgivelse av vitenskapelige monografier og antologier med åpen tilgang på vår plattform Idunn.

Å publisere med åpen tilgang innebærer at din forskning kan leses og deles fritt på nett. Dette gir deg muligheten til å nå ut til forskerfelleskapet på en ny måte, slik at forskningen din blir lest og brukt av nye og flere lesere, verden rundt.

Universitetsforlaget står for kvalitet – faglig, språklig og redaksjonelt. Å publisere en bok med åpen tilgang hos oss garanterer kvalitetssikring gjennom en grundig fagfellevurderingsprosess, redaksjonell bearbeidelse og veiledning, og rådgivning om åpen tilgang og digital forskningspublisering. Vi utgir bøker både på engelsk og skandinaviske språk.

Gjennom vår publiseringsplattform Idunn når din forskning frem. Alle interesserte kan velge mellom å lese boken som PDF eller HTML, på mobil, nettbrett eller PC/Mac, med universell utforming. Vi eksporterer metadata på både bok- og kapittelnivå til de viktigste indekserings- og discovery-tjenestene, og jobber kontinuerlig med søkemotoroptimalisering. På denne måten blir forskningen din lett gjenfinnbar. Som forfatter kan du følge med på bokens digitale liv gjennom regelmessige rapporter med visningsstatistikk.

Fagfellevurdering (peer review)

Fagfellevurdering er et viktig kvalitetsstempel for vitenskapelige publikasjoner. Det er viktig både for Universitetsforlaget og for våre forfattere at forskningen vi publiserer, holder et høyt vitenskapelig nivå. Derfor sørger vi for en grundig og ryddig fagfellevurderingsprosess som gir deg som forfatter nyttige tilbakemeldinger på forskningen din fra høyt anerkjente folk i ditt fagfelt.

Ditt manus blir først vurdert av redaksjonen i forlaget med tanke på relevans og kvalitet. Aktuelle manus sendes til én eller flere eksterne fagfeller som gjør sine vurderinger i anonymisert form. Hvorvidt kun fagfellen eller både fagfellen og forfatteren skal være anonyme (single blind eller double blind), vurderes av forlaget på individuell basis i samråd med forfatteren. Om boken skal publiseres eller ikke, konkluderer forlagets redaksjon på grunnlag av fagfellevurderingen(e) og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til forfatteren.

Vitenskapelige monografier og antologier skal fagfellevurderes ut fra kriteriene som er utarbeidet av Det nasjonale publiseringsutvalget. Dette er viktig for at forskningen din skal være poenggivende i henhold til Den norske publiseringsindikatoren. Du kan lese mer om disse kriteriene på Norsk publiseringsindikator sine sider.

Rettigheter

Universitetsforlaget publiserer vitenskapelige monografier og antologier med gull åpen tilgang på Idunn. Det betyr at boken din umiddelbart blir gratis tilgjengelig for alle på nett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter beholder du alle rettigheter til din bok, og du velger også på hvilken måte andre skal kunne bruke den gjennom en Creative Commons-lisens. Det finnes en rekke ulike Creative Commons-lisenser som regulerer deling og videre bruk. Universitetsforlaget stiller ikke krav til bruk av en bestemt Creative Commons-lisens. Vi satser heller på å gi deg solide og sakkyndige råd slik at du kan velge den lisensen som passer best til din forskning.

Finansiering

Åpen tilgang-publisering gjør viktig forskning tilgjengelig for alle, uten behov for betaling fra leserne. Som følge av dette må forlagets arbeid med å heve kvaliteten på boken og formidle den til leserne finansieres av publiseringsstøtte. Universitetsforlaget har ingen fast publiseringsavgift (BPC – Book Publishing Charge), men beregner finansieringsbehovet på individuell basis ut fra hvert enkelt bokprosjekts omfang og kompleksitet.

Det finnes flere kilder til publiseringsstøtte for vitenskapelige monografier og antologier med åpen tilgang. Blant annet har flere universiteter og høgskoler opprettet publiseringsfond hvor deres vitenskapelig ansatte kan søke om støtte. Vi kan gi deg råd om mulige finansieringskilder og om søknadsprosessen.

Publiseringsetikk

Som et profesjonelt akademisk forlag vil Universitetsforlaget bidra til å opprettholde god akademisk skikk. Derfor sørger vi for at forskningen vi publiserer, er i tråd med internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Forlaget følger retningslinjene til Committee on Publishing Ethics (COPE) i dette arbeidet.

Vi ber om at alle forfattere oppgir eventuelle interessekonflikter ved innsendelse av manuskripter.

Ta kontakt for å snakke nærmere med oss om din bokidé, eller om muligheten for å publisere boken din med åpen tilgang.

Vi utgir også en rekke tidsskrifter med åpen tilgang. 

Mer informasjon finner du her.


Universitetsforlaget er medlem av:

Crossref
Directory of Open Access Books
Directory of Open Access Journals
Open Access Scholarly Publishers Association
Portico