Om illustrasjoner i manuset


Før innsending av manus

 • Finn ut tidlig, gjerne i samarbeid med forlagsredaktøren, hvor mange illustrasjoner manuset skal inneholde, og hvilken type illustrasjoner som passer.

 • Avklar om du har lov til å bruke illustrasjonene, dersom du selv ikke er opphavsperson. Forlagsredaktøren kan gi råd om dette. Krediteringer må inn enten (a) på kolofonsiden aller først i boken, (b) under selve illustrasjonene i manuset eller (c) som liste bakerst i boken dersom det er svært mange illustrasjoner.

Ulike typer illustrasjoner

I hovedsak snakker vi om tre typer illustrasjoner: bilder, figurer og tabeller.

 • Om bilder: Bildene du ønsker å ha med, må være i god nok kvalitet til å kunne publiseres slik de er. De må ha god oppløsning, minimum 300 DPI i den størrelsen de skal ha i boken, for å se bra ut på trykk. Alle illustrasjoner kontrolleres og bearbeides av produksjonskoordinator i forlaget, og produksjonskoordinator avgjør om innsendte bilder har ønsket trykkvalitet. Du vil få beskjed av forlagsredaktør eller produksjonskoordinator om vi trenger nye og bedre versjoner av bildene.

 • Om figurer:

  • Ferdige figurer som skal brukes i manuset slik de er, bør du helst sende som JPEG- eller TIFF-filer.

  • En strekillustrasjon må ha en oppløsning på minst 600 DPI. Det samme gjelder skjermdumper, som lages og lagres i Photoshop – forlaget kan hjelpe til med å lage slike ved behov.

  • Hvis du ikke har elektroniske filer, men håndtegnede skisser av figurer, må disse tegnes av forlagets ombrekkere eller illustratører. Figurene må også tegnes hvis du ikke kan skaffe dem i bra nok trykkvalitet.

  • Skal figurer tegnes her i forlaget, kan du lage en PDF av dem hvis de er laget i Word eller PowerPoint, slik at innholdet i figuren «fryses». Ikke send figurer kun liggende i PowerPoint eller limt inn i et Word-dokument.

 • Om tabeller: En tabell er laget direkte i Word, og det går an å redigere teksten i tabellen. Bilder med tabellutseende (altså et bilde av en tabell), som det ikke er mulig å redigere i Word, regner vi teknisk sett som et bilde.

Slik gjør du

 • Bilde-, figur og tabelltekster skal stå i manuset ditt. Eksempler på illustrasjonstekster:
  Figur 1.1. Kommunikasjonsmodell.
  Tabell 1.1 Oversikt over antall studenter (Moen 2013)

  Bilde- og figurtekster skal stå under illustrasjonen. Tabelltekster regnes som overskrifter og skal stå over tabellen. Merk tydelig i manus hvor samtlige illustrasjoner skal inn. Bruk gjerne rød skrift hvis du har beskjeder til oss om hvordan illustrasjonene skal settes opp på boksiden, eller hvis illustrasjoner som ikke skal ha forklarende tekst knyttet til seg, skal inn på et bestemt sted.

 • Ta ut bilder og figurer fra manuset når du sender det til forlagsredaktøren, de skal leveres ved siden av. Illustrasjonene setter ombrekkeren inn igjen i manuset når boksidene settes. Rene tabeller, altså tabeller som er laget med Words tabellfunksjon, skal stå i manuset.

 • Illustrasjoner er ofte store filer som ikke kan sendes som vedlegg til e-post. Send oss gjerne illustrasjonene gjennom nettsiden wetransfer.com i stedet, det er enkelt og gratis. Husk å gi filene rett navn (Figur 1.1 osv.).

 • Du kan eventuelt levere en liste ved siden av manuset ditt der alle illustrasjoner er nummerert og listet opp. Dette gjør det enkelt for både deg, forlagsredaktør, manuskoordinator og ombrekker å få oversikt og passe på at alt er med når boken skal brekkes om.

Ikke referer til illustrasjonene i selve teksten som plassert «over» eller «under» («se figuren under»), skriv heller figurenes nummer («se figur 1.1»). Hvis ombrekkeren må flytte på en illustrasjon, er det uheldig hvis det henger igjen henvisninger i teksten som ikke stemmer.