Velg format

På lager
kr 519

Juss og etikk

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032221
  • Utgivelsesdato: 24.06.2019
  • Bokgruppe: 211
Alle deler av rettssystemet blir påvirket av etikken. De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt etikk innen den juridiske stand.

Boken tar for seg etiske spørsmål og krav til det juridiske miljøet og samfunnet.
«Juss og etikk», som nå kommer i 2. utgave, presenterer bidrag til denne viktige debatten fra personer med sentrale og ulike roller i utøvelsen av retten i samfunnet. Blant temaene som diskuteres, er hva som menes med god påtale- og dommeretikk, samt etiske spørsmål sett fra forretnings- og strafferettsadvokatens synspunkt.

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer (f. 1952) er cand.jur. (1976) og dr. juris (2000) og er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Siden 2006 har han vært professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling, og fra 2005 til 2015 var han professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Myhrer har tidligere utgitt blant annet «Personvern og samfunnsforsvar: Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen» (2001), «Som siste utvei: Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen» (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs¿ «Norsk straffeprosess» (2009) og «Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern» (2012). Han er også medforfatter av blant annet «Juss og etikk» (2005) og «Juss for vektere» (2013).
Mer informasjon om forfatteren

Arne Fanebust

Arne Fanebust (f. 1948) er dr. juris og ekstraordinær lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han har vært amanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, sorenskriver i Nordhordland, justitiarius i Bergen byrett og førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere utgitt "Tjenestemannsrett" (1987) og doktoravhandlingen "Oppsigelse i arbeidsforhold" (5. utgave 2017), Innføring i arbeidsrett (4. utgave 2015) og Offentlig arbeidsrett (2018).
Mer informasjon om forfatteren

Nadia Hall

Nadia Christina Hall, cand.jur. 2000, er advokat og har vært partner i Advokatfirmaet Elden DA siden 2002. Hun har engasjert seg i yrkesetikk og har vært foreleser i emnet ved Universitetet i Oslo siden 2001. Videre har hun vært medlem av etikkutvalget i Den Norske Advokatforening siden 2003.
Mer informasjon om forfatteren

Haakon I. Haraldsen

Haakon I. Haraldsen, cand.jur. 1973, er advokat og partner i advokatfirmaet Bull & Co. Han har tidligere ledet Advokatforeningens etikkutvalg. Han har blant annet utgitt boken «Innføring og oppgavesamling i advokatetikk» (2016).
Mer informasjon om forfatteren

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, utdannet i Oslo og Boston og jobber idag som seniorforsker på Prio, Institutt for fredsforskning i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren