Haakon I. Haraldsen

Haakon I. Haraldsen

Haakon I. Haraldsen, cand.jur. 1973, er advokat og partner i advokatfirmaet Bull & Co. Han har tidligere ledet Advokatforeningens etikkutvalg. Han har blant annet utgitt boken «Innføring og oppgavesamling i advokatetikk» (2016).

Bøker av Haakon I. Haraldsen