Velg format

På lager
kr 439

Mindfulness i psykologisk behandling

«Å praktisere mindfulness er en måte å bygge styrke og robusthet til å møte livet, slik det er, med mange intense opplevelser, både lidelse og glede. I den forstand treffer mindfulness noe av kjernen av det vi arbeider med i psykologisk behandling, enten vi kaller oss kognitive atferdsterapeuter, psykodynamikere, humanistiske terapeuter eller familieterapeuter.» (Fra bokens innledning)

I bokens første del beskrives ulike aspekter ved mindfulness; fra en måte å være tilstede i verden på, til manualiserte behandlingsprogrammer og som grunnperspektiv på lidelse, vekst og terapeutisk samhandling. Dette gir et utgangspunkt for å forstå hva mindfulness er. Forfatterne beskriver deretter hvorfor forskning fungerer som en ledesnor i den kliniske anvendelsen av mindfulness. Bokens andre halvdel er viet bruk av mindfulness i gruppe- og individualbehandling. Her går forfatterne nærmere inn på angst, depresjon og stress som spesifikke områder for anvendelse av mindfulness. Avslutningsvis diskuteres betydningen av skolering innenfor dette feltet og utfordringer i videreutviklingen av mindfulness i psykisk helsevern.

Boken er i utgangspunktet skrevet for psykologer, leger og andre fagfolk som driver behandling, og for studenter innenfor helsefagene. Men alle med en interesse for mindfulness, vil ha utbytte av boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021164
  • Utgivelsesdato: 30.06.2014
  • Bokgruppe: 224

Even Halland

Even Halland (f. 1983 ) er psykolog og arbeider ved Lovisenberg DPS. Han gjennomfører videreutdanning innen ulike mindfulness-baserte tilnærminger og emosjonsfokusert terapi. Halland bidrar i en norsk multisenterstudie på effekten av å tilby trening i mindfulness til psykologi- og medisinstudenter. I terapi og forskning er han spesielt interessert i hvordan mindfulness virker inn på emosjonelle prosesser og personlig autonomi.
Mer informasjon om forfatteren

Per-Einar Binder

Per-Einar Binder (f. 1967 ) er dr. psychol., professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdene voksenpsykologi, barne og ungdomspsykologi og intensiv psykterapi, Binder har videreutdanning i dynamisk og emosjonsfokusert terapi i tillegg til Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) og Mindulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Binder driver forskning på endringsprosesser i psykoterapi og annen psykologisk behandling, med særlig vekt på mindfulness-baserte metoder. Han utga i 2011 boka «Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi».
Mer informasjon om forfatteren

Jon Vøllestad

Jon Vøllestad (f. 1974 ) er psykolog med ph.d. og arbeider ved Solli DPS i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans ved Universitetet i Bergen omhandlet effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. Vøllestads hovedinteresse er hvordan mindfulness kan komme til anvendelse ved ulike kliniske problemstillinger, med særlig fokus på angst og depresjon. Han underviser også i mindfulness for studenter, helsepersonell og folk flest.
Mer informasjon om forfatteren

Bergljot Gjelsvik

Bergljot Gjelsvik (f.1976 ) er psykolog og forsker ved Oxford Mindfulness Centre ved University of Oxford, Storbritannia. Gjelsvik er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har tatt doktorgrad med fokus på selvmordsforebygging ved UiO gjennom Dobbeltkompetanseprogrammet i psykologi. Hun har en MSt i Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) fra University of Oxford, og underviser i MBCT for kliniske grupper, studenter og helsepersonell. Gjelsvik er særlig interessert i hvordan mindfulness kan hjelpe ved tilbakevendende depresjon og suicidalitet.
Mer informasjon om forfatteren