Per-Einar Binder

Per-Einar Binder

Per-Einar Binder (f. 1967 ) er dr. psychol., professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdene voksenpsykologi, barne og ungdomspsykologi og intensiv psykterapi, Binder har videreutdanning i dynamisk og emosjonsfokusert terapi i tillegg til Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) og Mindulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Binder driver forskning på endringsprosesser i psykoterapi og annen psykologisk behandling, med særlig vekt på mindfulness-baserte metoder. Han utga i 2011 boka «Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi».

Bøker av Per-Einar Binder