Jon Vøllestad

Jon Vøllestad

Jon Vøllestad (f. 1974 ) er psykolog med ph.d. og arbeider ved Solli DPS i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans ved Universitetet i Bergen omhandlet effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. Vøllestads hovedinteresse er hvordan mindfulness kan komme til anvendelse ved ulike kliniske problemstillinger, med særlig fokus på angst og depresjon. Han underviser også i mindfulness for studenter, helsepersonell og folk flest.

Bøker av Jon Vøllestad