Even Halland

Even Halland

Even Halland (f. 1983 ) er psykolog og arbeider ved Lovisenberg DPS. Han gjennomfører videreutdanning innen ulike mindfulness-baserte tilnærminger og emosjonsfokusert terapi. Halland bidrar i en norsk multisenterstudie på effekten av å tilby trening i mindfulness til psykologi- og medisinstudenter. I terapi og forskning er han spesielt interessert i hvordan mindfulness virker inn på emosjonelle prosesser og personlig autonomi.

Bøker av Even Halland