Velg format

På lager
kr 2 429

Norsk internasjonal skatterett

2. utgave
Norsk internasjonal skatterett drøfter sentrale skattespørsmål som oppstår i Norge i forbindelse med skattyteres utøvelse av virksomhet, investeringer og arbeid på tvers av landegrensene. Dette inkluderer situasjoner hvor norske skattytere utøver virksomhet, investerer eller arbeider i utlandet og i situasjoner hvor utenlandske skattytere gjør tilsvarende i Norge.
Boken fokuserer på intern norsk skatterett og de begrensninger i norsk beskatningsrett som følger av skatteavtalene og andre internasjonale avtaler som Norge har inngått.
Forfatterne gir en bred og systematisk gjennomgang av relevant regelverk, illustrert med rettspraksis og eksempler. Boken henvender seg til alle som må forholde seg til problemstillinger innenfor norsk internasjonal skatterett, blant annet advokater, revisorer, ansatte i skatteforvaltningen og næringsdrivende.

Advokatfirmaet Thommessen AS er et av Norges største advokatfirmaer, med en velrenommert skatteavdeling. Thommessens skatteadvokater bistår norske og utenlandske forretningsklienter innenfor hele det skatterettslige området, både i forbindelse med generell skatterettslig rådgivning, etablering av virksomhet, internasjonale transaksjoner og omstruktureringer, klagebehandling og prosessoppdrag.
Advokat Henning Naas har hatt hovedansvaret også for denne andre utgaven av boken med bistand av partnere i Thommessens skatteavdeling: Ståle R Kristiansen, Finn Backer-Grøndahl, Hanne Skaarberg Holen og Marius Holm Rynning.

Informasjon om boka

  • Sider: 1456
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025537
  • Utgivelsesdato: 22.12.2017
  • Bokgruppe: 221

Henning Naas

Henning Naas er advokat med møterett for Høyesterett. Han har praksis fra skatteetaten 1979-1984, blant annet som kontorsjef for Skattedirektoratets utenlandsseksjon. Naas har vært ansatt i Thommessen fra 1985 og var partner fra 1989 og frem til 2015. Han har vært leder av Thommessens skatteavdeling i en årrekke. Naas var nasjonalrapportør både for IBA og IFA. Han har hatt det faglige hovedansvaret for innholdet i denne boken. Utdannet cand.jur. 1978 og LL.M. 1983.
Mer informasjon om forfatteren

Finn Backer-Grøndahl

Finn Backer-Grøndahl er advokat med møterett for Høyesterett. Han har vært ansatt i Thommessens skatteavdeling fra 2001 og partner fra 2009. Grøndahl har praksis som dommerfullmektig fra 2003 til 2004. Cand.jur. i 2000.
Mer informasjon om forfatteren

Hanne Skaarberg Holen

Hanne Skaarberg Holen er partner i Advokatfirmaet Thommessen. Holen har solid erfaring som prosessfullmektig i komplekse saker med fokus på skatterett og selskapsrett. Hun har prosedert skattesaker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett samt EFTA-domstolen. Holen er også leder for Advokatforeningens skattelovutvalg. Tidligere har hun jobbet som revisor, advokat og partner i PwC og vært Managing Partner i Arntzen de Besche.
Holen er utdannet cand.jur. (1998) fra Universitetet i Oslo, i tillegg til Licence en Sciences Économiques fra Université de Lausanne.
Mer informasjon om forfatteren

Marius Holm Rynning

Marius Holm Rynning er partner i Advokatfirmaet Thommessen. Han har vært tilknyttet firmaet siden 2008. Rynning arbeider primært med rådgivning innen skatte- og selskapsrett, med hovedvekt på norsk og internasjonal skatterett i forbindelse med virksomhetsoverdragelser og restruktureringer.
Rynning har en mastergrad i rettsvitenskap (2007) fra Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Ståle R. Kristiansen

Ståle R Kristiansen ble cand.jur. i 1997 og er advokat med møterett for Høyesterett. Han er ansatt i Thommessens skatteavdeling fra 2000 og har vært partner siden 2007.
Mer informasjon om forfatteren