Henning Naas

Henning Naas

Henning Naas er advokat med møterett for Høyesterett. Han har praksis fra skatteetaten 1979-1984, blant annet som kontorsjef for Skattedirektoratets utenlandsseksjon. Naas har vært ansatt i Thommessen fra 1985 og var partner fra 1989 og frem til 2015. Han har vært leder av Thommessens skatteavdeling i en årrekke. Naas var nasjonalrapportør både for IBA og IFA. Han har hatt det faglige hovedansvaret for innholdet i denne boken. Utdannet cand.jur. 1978 og LL.M. 1983.

Bøker av Henning Naas