Finn Backer-Grøndahl

Finn Backer-Grøndahl

Finn Backer-Grøndahl er advokat med møterett for Høyesterett. Han har vært ansatt i Thommessens skatteavdeling fra 2001 og partner fra 2009. Grøndahl har praksis som dommerfullmektig fra 2003 til 2004. Cand.jur. i 2000.

Bøker av Finn Backer-Grøndahl