Marius Holm Rynning

Marius Holm Rynning

Marius Holm Rynning er partner i Advokatfirmaet Thommessen. Han har vært tilknyttet firmaet siden 2008. Rynning arbeider primært med rådgivning innen skatte- og selskapsrett, med hovedvekt på norsk og internasjonal skatterett i forbindelse med virksomhetsoverdragelser og restruktureringer.
Rynning har en mastergrad i rettsvitenskap (2007) fra Universitetet i Oslo.

Bøker av Marius Holm Rynning