Velg format

På lager
kr 419

Utadrettet barnehageledelse

Store endringer i barnehagesektoren bringer ledelsens blikk ut av barnehageporten i større grad nå enn før.

Sterkere konkurranse om foreldre og barn, økte krav fra styringsaktører om implementering av rammeplan, kompetanseheving, tverretatlig samarbeid og ulike former for kvalitetsarbeid preger hverdagen. Utadrettet ledelse har dermed blitt en viktig lederpraksis. Både interesser og verdier settes i spill. Dette er imidlertid lite utforsket i barnehagesektoren, og temaet må debatteres i praksisfeltet. Utadrettet barnehageledelse svarer på begge disse utfordringene.

Boka presenterer ny forskning, samtidig som det legges til rette for diskusjoner og refleksjoner for praktikere. Artiklene spenner over tema som markedstilpasning og foreldresamarbeid og ledelsespraksiser i møte med ulike former for styring.

Antologien består av både empiriske og teoretiske bidrag og retter seg mot barnehagelærerutdanningen og etter- og videreutdanning i ledelse.

Redaktørene Wencke Iversen, Birgitte Ljunggren og Kari Hoås Moen har med seg bidragsyterne Anniken Dale, Kari Emilsen, Elsa Fjeldavli, Kjell Aage Gotvassli, Per Tore Granrusten, Berit Groven, Gry Mette D. Haugen, Anne Sigrid Haugset, Charlotte Johannessen, Rasmus Kleppe, Tonje Lauritzen, Elin Furuset Lie, Bodil Eide Moe, Merete Moe, Torill Moe, Kjersti Nissen, Kristine Warhuus Smeby og Anne D. Svendsen.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051840
  • Utgivelsesdato: 09.08.2021
  • Bokgruppe: 215

Wencke Helgesdotter Iversen

Wencke H. Iversen er høgskolelektor i samfunnsfag ved DMMH. Hun har tidligere vært barnehagestyrere og underviser om barnehageledelse på ulike nivåer på høgskolen.
Mer informasjon om forfatteren

Birgitte Ljunggren

Birgitte Ljunggren er førsteamanuensis i samfunnsfag ved DMMH. Ljunggren har lang erfaring som oppdragsforsker og er spesielt interessert i tema barnehageledelse, organisering, styring samt kjønnsperspektiv på organisasjoner. Hun underviser på flere emner i master i barnehageledelse.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
Mer informasjon om forfatteren