Birgitte Ljunggren

Birgitte Ljunggren

Birgitte Ljunggren er førsteamanuensis i samfunnsfag ved DMMH. Ljunggren har lang erfaring som oppdragsforsker og er spesielt interessert i tema barnehageledelse, organisering, styring samt kjønnsperspektiv på organisasjoner. Hun underviser på flere emner i master i barnehageledelse.

Bøker av Birgitte Ljunggren