Wencke Helgesdotter Iversen

Wencke Helgesdotter Iversen

Wencke H. Iversen er høgskolelektor i samfunnsfag ved DMMH. Hun har tidligere vært barnehagestyrere og underviser om barnehageledelse på ulike nivåer på høgskolen.

Bøker av Wencke Helgesdotter Iversen