Universitetsforlagets priser og stipender

Debutantstipend

Underviser du studenter på høyere utdanning? Trenger de en norskspråklig lærebok om et nytt tema eller med nye perspektiver? Kan du skrive den boka?

Ta utfordringen! Vi kan gi deg gode råd og redaksjonell støtte underveis. Og vi kan gi deg den økonomiske starthjelpen du trenger. Stipendene utgjør til sammen kr 100 000 og tildeles innen utgangen av desember 2019.

Les mer om stipendet her >

Lærebokprisen

Prisen er på kr 100 000,- og deles hvert år ut til beste lærebok-idé innenfor forlagets utgivelsesområder. Send inn prøvekapittel, prosjektbeskrivelse og CV innen søknadsfristen. Læreboka skal være skrevet på norsk. Prøvekapitlet kan være kort eller langt, men det bør gi et godt inntrykk av hvordan språk, stil, bruk av eksempler eller andre pedagogiske grep vil prege den ferdige teksten. De innsendte prosjektene vurderes av en frittstående jury. Vinnerprosjektet blir utgitt på Universitetsforlaget. Prisen deles hvert år ut på forlagets sommerfest i juni.

Neste søknadsfrist er våren 2020.

Tidligere vinnere av Universitetsforlagets lærebokpris:

2019 Þóra Pétursdóttir og Bjørnar Julius Olsen: Samtidsarkeologi
2018 Randi Neteland og Leiv Inge Aa: Master i norsk. Innføring i metode for lærerstudenter
2017 Alexander H. Sandtorv og Jarle S. Diesen:  Organisk kjemi
2016 Ola Gunhildrud Berta og Tone Amalie Nergård Høgblad: Folkeferd - en innføring i sosialantropologi
2015 Reidun Renstrøm: Lærebok i fysikk  Et historisk perspektiv
2014 Bård Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge: Masteroppgaven i juss – kort forklart
2013 Roger Antonsen: Logiske metoder   Kunsten å tenke abstrakt matematisk
2012 Mette Sund Sjøvold, Kristin G. Furuholmen m.fl.:  De minste barnas stemme: Utdredning og behandling i sped- og småbarnsalderen
2011 Erling Sandmo:  Tid for historie
2010 Siri Meyer:  Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere
2009 Kristin Asdal:  Politikkens natur. Naturens politikk
2008 Sindre Bangstad:  Sekularismens ansikter
2007 Olav F. Perland: Transaksjonsjus – En innføring i regler om selskapstransaksjoner
2006 Tor Midtbø: Politiske skandaler
2005 Øyvind Kvalnes: Etisk kapital
2004 Nils A. Butenschøn: Midtøsten i vår tid og Karl Elling Ellingsen:Selvbestemmelse
2003 Lars Fr. H. Svendsen og Simo Säätelä: Det sanne, det gode og det skjønne
2002 Sverre Varvin: Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring
2001 Brit Kroepelin: Det virtuelle campus – visjon og virkelighet?
2000 Sylvi Penne: Norsk som identitetsfag 

Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris

Med prisen Årets tidsskriftartikkel ønsker forlaget å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler. Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet. Det er redaktørene i tidsskriftene som kan nominere én artikkel fra sitt tidsskrift som er publisert foregående år. Forlaget utpeker en jury som på fritt grunnlag kårer en vinner. Forfatteren eller forfatterne av vinnerartikkelen mottar kr 25 000,-.

Tidligere vinnere av prisen: 

2018 Lars E.F. Johannessen: Flertydighet og fleksibilitet. En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser. Publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift
2017 Gøran Østerman Thengs:  En standardtilnærming til Grunnloven § 112. Publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap
2016 Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg:  Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet? Publisert i Søkelys på arbeidslivet
2015 Terje Tvedt:  Tausheten om Libya. Publisert i Nytt Norsk Tidsskrift
2014 Siemke Böhnisch:  Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklährung". Publisert i Ekfrase
2013 Bjørn Egil Flø:  Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon. Publisert i Sosiologisk tidsskrift
2012 Jon Haarberg:  Hvorfor trompet? Om tittelen på Peter Dass’ nordlandsbeskrivelse. Publisert i Edda
2011 Marianne Nordli Hansen:  Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakkgrunn og karakterer for oppnådd utdanning publisert i Søkelys på arbeidslivet
2010 Audun Dybdal:  Klima og demografiske kriser i Norge i middelalder og tidlig nytid. Publisert i Historisk tidsskrift
2009 Tor A. Benjaminsen:  Klima og konflikter i Sahel – eller politikk og vitenskap ved klimaets nullpunkt. Publisert i Internasjonal politikk
2008 Jens Chr. Andvig:  Samfunnsforskning på et pseudomarked. Publisert i Nytt Norsk Tidsskrift
2007 Ove Skarpenes:  Den ’legitime kulturens’ moralske forankring. Publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning
2006 Erling E. Guldbrandsen:  Modernist Composer and Mahler Conductor: Changing Conceptions of Performativity in Boulez. Publisert i Studia Musicologica Norvegica
2005 Tord Larsen:  Om historisering av forskjeller. Publisert i Norsk antropologisk tidsskrift
2004 Trude Haugli:  Til barnets beste. Familiebilder – familiemønster i endring. Publisert i Kirke og kultur

Artiklene kan leses på  Idunn

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x