Årets tidsskriftartikkel

Med prisen Årets tidsskriftartikkel ønsker forlaget å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler i Norden.
 
Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig interessant og godt formidlet, og noe redaksjonen er ekstra stolt over å ha publisert. Tidsskriftenes ansvarlige redaktører kan nominere én artikkel fra sitt tidsskrifts forrige årgang.
 
Forlaget utpeker en uavhengig jury, bestående av noen av de fremste forskerne og forskningsformidlerne på sine fagfelt, som på selvstendig grunnlag kårer en vinner.
 
Forfatteren eller forfatterne av vinnerartikkelen mottar kr 25 000.

Tidligere vinnere av prisen: 

Artiklene kan leses på Idunn.