Annonser i Universitetsforlagets tidsskrifter

Universitetsforlaget er Norges største utgiver av fagtidsskrifter. Tidsskriftene dekker et vidt spekter av fagområder og er du ute etter målrettet markedsføring bør du vurdere et eller flere av disse. Våre lesere er svært opptatt av sitt fagområde, og det er viktig for dem å holde seg oppdatert. Vi kan også sette sammen ulike pakkeløsninger avhengig av hvilke målgrupper du er ute etter. Priser, opplagstall og utgivelsestidspunkter finner du nedenfor. Alle annonseprisene er ekskl. mva. Ønsker du et godt tilbud på annonsering i flere tidsskrifter samtidig for å øke effekten av kampanjen din, ta kontakt.

Annonseplass i Universitetsforlagets tidsskrifter bestiller du ved å kontakte Jelena Doublinskaia på  jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no eller +47 480 03 031.

Merk at utgivelsesdatoene er omtrentlige. For bekreftelse av utgivelsestidspunkt, ta kontakt med Jelena Doublinskaia.

Prisene under er basert på elektronisk levering av ferdig original. Prisene er oppgitt i NOK og mva. kommer i tillegg.

Velg tidsskrift

Aktuel nordisk odontologi
Arbeidsrett
Fokus på familien
Historisk tidsskrift
Jussens Venner
Kirke og kultur 
Klinisk sygepleje
Lov og Rett
Naturen
Nordic Studies in Education
Norsk Pedagogisk Tidsskrift
Plan
Praktisk økonomi & finans
Skatterett
Stat & Styring 
Tidsskrift for eiendomsrett
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Tidsskrift for forretningsjus
Tidsskrift for omsorgsforskning
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Tidsskrift for strafferett
Tidsskriftet Norges Barnevern

Aktuel nordisk odontologi

Antall hefter per år: 1
Opplag: 1200
Planlagte utgivelsesdatoer i 2018:
Nr. 1    4. januar 2018

Matriellfrist:
Nr. 1    19. oktober 2017

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 98x174 mm
1/2 side kr 2990,- 98x87 mm

Arbeidsrett

Antall hefter per år: 2
Opplag: 400
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    12. mai
Nr. 2    10. november

Matriellfrist:
Nr. 1    22. mars
Nr. 2    5. oktober

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2990,- 130x90 mm

Fokus på familien

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1850
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1    4. april
Nr. 2    9. juni
Nr. 3    17. oktober
Nr. 4    14. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    17. februar
Nr. 2    20. april
Nr. 3    4. september
Nr. 4    3. november  
 
Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2490,- 130x90 mm

Historisk tidsskrift

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1100
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    11. april
Nr. 2    19. juni
Nr. 3    10. oktober
Nr. 4    8. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    20. februar
Nr. 2    26. april
Nr. 3    21. august
Nr. 4    19. oktober

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3990,- 120x180 mm
1/2 side kr 2990,- 120x90 mm

Jussens Venner

Antall hefter per år: 6
Opplag: 500
Annonser kun i svart/hvit
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    17. februar
Nr. 2    5. april
Nr. 3    8. juni
Nr. 4    7. september
Nr. 5    12. oktober
Nr. 6    17. november

Materiellfrist:
Nr. 1    13. januar
Nr. 2    1. mars
Nr. 3    28. april
Nr. 4    3. august
Nr. 5    7. september
Nr. 6    13. oktober

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 5990,- 120x180 mm
1/2 side kr 3990,- 120x90 mm
Baksiden kr 5500,- 120x90 mm

Kirke og Kultur

Antall hefter per år: 4
Opplag: 800
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    7. april
Nr. 2    30. juni
Nr. 3    23. oktober
Nr. 4    7. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    27. februar
Nr. 2    19. mai
Nr. 3    11. september
Nr. 4    27. oktober

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 115x180 mm
1/2 side kr 2990,- 115x90 mm

Klinisk sygepleje

Antall hefter per år: 4

Opplag: 300
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    2. mars
Nr. 2    9. mai
Nr. 3    30. august
Nr. 4    8. november

Materiellfrist:
Nr. 1    25. januar
Nr. 2    22. mars
Nr. 3    21. juni
Nr. 4    26. september

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 115x180 mm
1/2 side kr 2990,- 115x90 mm

 


Lov og Rett

Antall hefter per år: 10
Opplag: 800
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    10. februar
Nr. 2    8. mars
Nr. 3    20. april
Nr. 4    31. mai
Nr. 5    27. juni
Nr. 6    3. august
Nr. 7    26. september
Nr. 8    17. oktober
Nr. 9    21. november
Nr.10   12. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    9. januar
Nr. 2    1. februar
Nr. 3    15. mars
Nr. 4    25. april
Nr. 5    27. mai
Nr. 6    13. juni
Nr. 7    22. august
Nr. 8    12. september
Nr. 9    17. oktober
Nr. 10   7. november 

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 5990,- 120x180 mm
1/2 side kr 3990,- 120x90 mm
Baksiden kr 4990,- 120x90 mm

Naturen

Antall hefter per år: 6
Opplag: 500
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    9. mars
Nr. 2    3. april
Nr. 3    9. juni
Nr. 4    12. oktober
Nr. 5    9. november
Nr. 6    12. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    2. februar
Nr. 2    27. februar
Nr. 3    27. april
Nr. 4    7. september
Nr. 5    5. oktober
Nr. 6    7. november

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2990,- 130x90 mm

Nordic Studies in Education

Antall hefter per år: 4
Opplag: 700
Planlagte utgivelser 2017:
Nr. 1      4. april    
Nr. 2      9. juni
Nr. 3-4   6. november

Materiellfrist:
Nr. 1       16. februar    
Nr. 2       7. april
Nr. 3-4    12. oktober

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 2990,- 130x180 mm
1/2 side kr 1990,- 130x90 mm

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

Antall hefter per år: 4
Opplag: 730
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1    27. februar
Nr. 2    9. juni
Nr. 3    6. november
Nr. 4    11. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    23. januar
Nr. 2    27. april
Nr. 3    28. september
Nr. 4    2. november

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 2990,- 130x190 mm
1/2 side kr. 1990,- 130x95 mm

Nytt Norsk Tidsskrift

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1500
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1    16. mars
Nr. 2    1. juni
Nr. 3    7. september
Nr. 4    30. november

Materiellfrist:
Nr. 1    6. februar
Nr. 2    26. april
Nr. 3    2. august
Nr. 4    25. oktober

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr. 2990,- 130x90 mm

Plan

Antall hefter per år: 6 (4 enkeltutgaver og en dobbel)
Opplag: 1350
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1      8. mars
Nr. 2      19. mai
Nr. 3-4   28. juni
Nr. 5       11. oktober
Nr. 6      7. desember

Materiellfrist:
Nr. 1      27. januar
Nr. 2      24. mars
Nr. 3-4   19. mai
Nr. 5      1. september
Nr. 6      27. oktober

  Priser Annonseformat
1/1 side 4 farger kr 12590,- 190x260 mm
1/2 side 4 farger kr 8590,- 190x125 mm
Baksiden kr 14990,- 190x200 m

Praktisk økonomi & finans

Antall hefter per år: 4
Opplag: 350
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    21. mai
Nr. 2    23. juni 
Nr. 3    22. november
Nr. 4    5. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    9. mars
Nr. 2    10. mai
Nr. 3    13. oktober
Nr. 4    26. oktober
 

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 125x185 mm
1/2 side kr 2990,- 125x90 mm

  

Skatterett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 450
Planlagte utgivelsesdatoer i 2017:
Nr. 1    10. mars
Nr. 2    12. juni
Nr. 3    19. oktober
Nr. 4    30. november

Materiellfrist:
Nr. 1    3. februar
Nr. 2    2. mai
Nr. 3    14. september
Nr. 4    26. oktober 

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 120x180 mm
1/2 side kr 2990,- 120x90 mm
Baksiden kr 4990,- 120x90 mm


Stat & Styring

Antall hefter per år: 4
Opplag: 700
Planlagte utgivelser i 2017:
Nr. 1    31. mars  
Nr. 2    28. juni           
Nr. 3    3. oktober
Nr. 4    1. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    17. februar
Nr. 2    12. mai
Nr. 3    22. august
Nr. 4    20. oktober

Annonser kun i farger.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 10990,- 180x240 mm
1/1 side utfallende   210x280 + 3 mm kuttekant
1/2 side liggende kr. 7990,- 180x120 mm
Bakside utfallende kr. 12990,- 210x230 + 3 mm kuttekant


Tidsskrift for eiendomsrett

Antall hefter per år: 2
Opplag: 250
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1    24. mars
Nr. 2    21. november

Materiellfrist:
Nr. 1    10. februar
Nr. 2    10. oktober

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 250
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1    12. mai
Nr. 2    29. juni
Nr. 3    31. oktober
Nr. 4    20. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    21. mars
Nr. 2    19. mai
Nr. 3    19. september
Nr. 4    14. november

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Antall hefter per år: 4
Opplag: 250
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1    21. mars
Nr. 2    26. juni
Nr. 3    23. oktober
Nr. 4    21. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    7. februar
Nr. 2    10. mai
Nr. 3    11. september
Nr. 4    9. november

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for forretningsjus

Antall hefter per år: 4
Opplag: 250
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1    21. juni
Nr. 2    18. oktober
Nr. 3-4 14. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    5. mai
Nr. 2    6. september
Nr. 3-4 2. november

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for omsorgsforskning

Antall hefter per år: 2
Opplag: 1500
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1      22. mai
Nr. 2      7. september
Nr. 3      24. november

Materiellfrist:
Nr. 1      30. mars
Nr. 2      20. juni
Nr. 3      16. oktober

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 7990,- 149x243 mm
1/2 side A kr 4990,- 149x120 mm
1/2 side B (første del av tidsskriftet) kr 5490,- 180x120 mm

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Antall hefter per år:
Opplag: 750
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1    6. mars
Nr. 2    9. juni
Nr. 3    20. september
Nr. 4    11. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    27. januar
Nr. 2    2. mai
Nr. 3    15. august
Nr. 4    3. november

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 2990,- 130x180 mm
1/2 side kr 1990,- 130x90 mm

Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk domssamlig 

Antall hefter per år: 5
Opplag: 600
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1      28. mars (TfR og ND)
Nr. 2-3   22. juni (TfR)
Nr. 4      5. oktober (TfR og ND)
Nr. 4-5   30. november (TfR)
Materiellfrist:
Nr. 1      17. februar (TfR og ND)
Nr. 2-3   11. mai (TfR) 
Nr. 4      29. august (TfR og ND)
Nr. 4-5   24. oktober (TfR)

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 120x180 mm
1/2 side kr 2990,- 120x90 mm


Tidsskrift for strafferett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 300
Planlagt utgivelsesdato i 2017:
Nr. 1    26. april
Nr. 2    30. juni
Nr. 3    09. november
Nr. 4    15. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    17. mars
Nr. 2    7. juni
Nr. 3    5. oktober
Nr. 4    10. november

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskriftet Norges Barnevern

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1050
Planlagte utgivelsesdatoer 2017:
Nr. 1    3. april
Nr. 2    21. juni
Nr. 3    22. september
Nr. 4    11. desember

Materiellfrist:
Nr. 1    24. februar
Nr. 2    11. mai
Nr. 3    17. august
Nr. 4    3. november

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 2990,- 130x180 mm
1/2 side kr. 1990,- 130x90 mm

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x