Annonser i Universitetsforlagets tidsskrifter

Universitetsforlaget er Norges største utgiver av fagtidsskrifter. Tidsskriftene dekker et vidt spekter av fagområder og er du ute etter målrettet markedsføring bør du vurdere et eller flere av disse. Våre lesere er svært opptatt av sitt fagområde, og det er viktig for dem å holde seg oppdatert. Vi kan også sette sammen ulike pakkeløsninger avhengig av hvilke målgrupper du er ute etter. Priser, opplagstall og utgivelsestidspunkter finner du nedenfor. Alle annonseprisene er ekskl. mva. Ønsker du et godt tilbud på annonsering i flere tidsskrifter samtidig for å øke effekten av kampanjen din, ta kontakt.

Fristen for å sende inn annonsemateriell er 5 uker før utgivelsesdato.

Annonseplass i Universitetsforlagets tidsskrifter bestiller du ved å kontakte Jelena Doublinskaia på  jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no eller +47 480 03 031.

Merk at utgivelsesdatoene er omtrentlige. For bekreftelse av utgivelsestidspunkt, ta kontakt med Jelena Doublinskaia.

Prisene under er basert på elektronisk levering av ferdig original. Prisene er oppgitt i NOK og mva. kommer i tillegg.

Velg tidsskrift

Aktuel nordisk odontologi
Arbeidsrett
Drama– Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
Fokus på familien
Jussens Venner
Kart og plan
Kirke og kultur 
Klinisk sygepleje
Lov og Rett
Naturen
Norsk Pedagogisk Tidsskrift
Nytt norsk tidsskrift
Plan
Praktisk økonomi & finans
Skatterett
Stat & Styring 
Tidsskrift for eiendomsrett
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Tidsskrift for forretningsjus
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Tidsskrift for strafferett
Tidsskriftet Norges Barnevern

Aktuel nordisk odontologi

Antall hefter per år: 1
Opplag: 1200
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    Januar 2019

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 98x174 mm
1/2 side kr 2990,- 98x87 mm

Arbeidsrett

Antall hefter per år: 2
Opplag: 400
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    7. juni
Nr. 2    4. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2990,- 130x90 mm

Drama– Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Antall hefter per år: 2
Opplag: 1400
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    4. juni
Nr. 2    29. november

Annonser kun i 4 farger

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 9500,- 180x253 mm
1/2 side kr 5500,- 180x126 mm

Fokus på familien

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1850
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1    13. mars
Nr. 2     3. juni
Nr. 3    11. september
Nr. 4     3. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2490,- 130x90 mm

Jussens Venner

Antall hefter per år: 6
Opplag: 500
Annonser kun i svart/hvit
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    19. mars
Nr. 2    26. april
Nr. 3    5. juni
Nr. 4    24. september
Nr. 5    22. oktober
Nr. 6    11. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 5990,- 120x180 mm
1/2 side kr 3990,- 120x90 mm
Baksiden kr 5500,- 120x90 mm

Kart og plan

Antall hefter per år: 4
Opplag: 3400
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 2    5. juni
Nr. 3    30. oktober
Nr. 4    17. desember

Ønsker du å annonsere i Kart og plan, ta kontakt med Tekna ved Leikny Gammelmo på e-post:  leikny.gammelmo@gmail.com.

  Ved bestilling av 1-2 numre Ved bestilling av 3-4 numre Annonseformat (anbefalt)
  Pris per nummer Pris per nummer  
Fargeannonser      
1/1 side kr 5800,- kr 5300,- 145x210 mm
1/2 side kr 3300,- kr 2800,- 145x105 mm
1/4 side kr 1900,- kr 1700,- 145x52 mm
       
Bakside fargeannonse      
1/2 side kr 6000,- kr 5600,- 160x185 mm

Kirke og Kultur

Antall hefter per år: 4
Opplag: 800
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    12. mars
Nr. 2    5. juni
Nr. 3    16. september
Nr. 4    2. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 115x180 mm
1/2 side kr 2990,- 115x90 mm

Klinisk sygepleje

Antall hefter per år: 4

Opplag: 300
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    13. mars
Nr. 2     3. juni
Nr. 3    11. september
Nr. 4     3. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 115x180 mm
1/2 side kr 2990,- 115x90 mm


Lov og Rett

Antall hefter per år: 10
Opplag: 800
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    16. januar
Nr. 2    27. februar
Nr. 3    10. april
Nr. 4    29. mai
Nr. 5    26. juni
Nr. 6    16. august
Nr. 7    18. september
Nr. 8    16. oktober
Nr. 9    13. november
Nr.10   12. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 5990,- 120x180 mm
1/2 side kr 3990,- 120x90 mm
Baksiden kr 4990,- 120x90 mm

Naturen

Antall hefter per år: 6
Opplag: 500
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    7. mars
Nr. 2    25. april
Nr. 3    18. juni
Nr. 4    3. oktober
Nr. 5    13. november
Nr. 6    11. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr 2990,- 130x90 mm

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

Antall hefter per år: 4
Opplag: 730
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1    19. februar
Nr. 2-3 22. oktober
Nr. 4    10. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 2990,- 130x190 mm
1/2 side kr. 1990,- 130x95 mm

Nytt Norsk Tidsskrift

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1500
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1    14. mars
Nr. 2    23. mai
Nr. 3    12. september
Nr. 4    5. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 4990,- 130x180 mm
1/2 side kr. 2990,- 130x90 mm

Plan

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1350
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1      29. mars
Nr. 2      5. juli 
Nr. 3      11. oktober
Nr. 4      13. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side 4 farger kr 12590,- 190x242 mm
1/2 side 4 farger kr 8590,- 190x121 mm
Baksiden kr 14990,- 185x230 mm

Praktisk økonomi & finans

Antall hefter per år: 4
Opplag: 350
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    5. april
Nr. 2    4. juni 
Nr. 3    21. oktober
Nr. 4    25. november

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 125x185 mm
1/2 side kr 2990,- 125x90 mm   


Skatterett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 450
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    19. mars
Nr. 2    28. juni
Nr. 3    8. oktober
Nr. 4    3. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 120x180 mm
1/2 side kr 2990,- 120x90 mm
Baksiden kr 4990,- 120x90 mm


Stat & Styring

Antall hefter per år: 4
Opplag: 700
Planlagte utgivelser i 2019:
Nr. 1    20. mars  
Nr. 2    14. juni           
Nr. 3    9. oktober
Nr. 4    11. desember

Annonser kun i farger.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 10990,- 180x240 mm
1/1 side utfallende   210x280 + 3 mm kuttekant
1/2 side liggende kr. 7990,- 180x120 mm
Bakside utfallende kr. 12990,- 210x230 + 3 mm kuttekant


Tidsskrift for eiendomsrett

Antall hefter per år: 2
Opplag: 250
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    23. april
Nr. 2    6. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 250
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    25. mai
Nr. 2    3. august
Nr. 3    24. oktober
Nr. 4    19. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Antall hefter per år: 4
Opplag: 250
Planlagt utgivelsesdato i 2019:
Nr. 1    9.april
Nr. 2    26. juni
Nr. 3    5. november
Nr. 4    18. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for forretningsjus

Antall hefter per år: 2
Opplag: 250
Planlaget utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    1. juli
Nr. 2    10. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Antall hefter per år:
Opplag: 750
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1    13. mars
Nr. 2    12. juni
Nr. 3    12. september
Nr. 4    3. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 2990,- 130x180 mm
1/2 side kr 1990,- 130x90 mm

Tidsskrift for Rettsvitenskap og Nordisk domssamlig 

Antall hefter per år: 5
Opplag: 600
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1      9. april (TfR og ND)
Nr. 2-3   29. juni (TfR)
Nr. 4      12. oktober (TfR og ND)
Nr. 4-5   12. desember (TfR)

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 4990,- 120x180 mm
1/2 side kr 2990,- 120x90 mm


Tidsskrift for strafferett

Antall hefter per år: 4
Opplag: 300
Planlagte utgivelsesdatoer i 2019:
Nr. 1    26. april
Nr. 2    27. juni
Nr. 3     9. oktober
Nr. 4    10. desember

  Priser Annonseformat
1/1 side kr 3490,- 120x180 mm
1/2 side kr 1990,- 120x90 mm

Tidsskriftet Norges Barnevern

Antall hefter per år: 4
Opplag: 1050
Planlagte utgivelsesdatoer 2019:
Nr. 1-2 18. juni
Nr. 3    16. oktober
Nr. 4    11. desember

Annonser kun i svart/hvitt.

  Priser Annonseformat
1/1 side kr. 2990,- 130x180 mm
1/2 side kr. 1990,- 130x90 mm

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x