Annonser i Universitetsforlagets tidsskrifter

Universitetsforlaget er Norges største utgiver av fag- og forskningstidsskrifter. Tidsskriftene dekker et vidt spekter av fagområder – er du ute etter målrettet markedsføring, bør du vurdere ett eller flere av disse. Våre lesere er svært opptatt av sitt fagområde, og det er viktig for dem å holde seg oppdatert. Vi kan også sette sammen ulike pakkeløsninger avhengig av hvilke målgrupper du er ute etter.

 Ønsker du et godt tilbud på annonsering i flere tidsskrifter samtidig for å øke effekten av kampanjen din, ta kontakt.

Fristen for å sende inn annonsemateriell er 5 uker før utgivelsesdato.

Annonseplass i Universitetsforlagets tidsskrifter bestiller du ved å kontakte oss på epost: journals@universitetsforlaget.no eller telefon: (+47) 24 14 72 00.