Åpen tilgang (open access) på Universitetsforlaget

Universitetsforlaget utgir åpent tilgjengelige forskningstidsskrifter og -bøker på Idunn.

Å utgi et tidsskrift med åpen tilgang betyr at alt innhold, inkludert vitenskapelige artikler, legges åpent ut på nettet, gratis tilgjengelig for lesere over hele verden. Universitetsforlaget utgir i dag over 30 åpent tilgjengelige tidsskrifter (gull åpen tilgang). Som utgivere av nordisk forskning av høy akademisk kvalitet er vi opptatt av

  • å stille samme høye krav til kvalitet i fagfellevurdering, redaksjonelle prosesser, visuell utforming og forlagstjenester som i alle andre tidsskrifter vi utgir, og

  • å forvalte forfatterens rettigheter på en utmerket måte, i samsvar med norsk opphavsrett og den valgte Creative Commons-lisensen som regulerer mulighetene for tredjeparts videre bruk av den utgitte artikkelen.

Det finnes flere ulike former for åpen tilgang, hvor de to vanligste er gull og grønn. Universitetsforlaget utgir tidsskrifter med begge disse formene:

  • Gull åpen tilgang vil si at tidsskriftets publiserte versjon av en artikkel er fritt tilgjengelig i digitalt format fra publiseringsdato, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

  • Grønn åpen tilgang vil si at forfatter kan arkivere postprint-versjonen i sin arbeidsgivers åpne arkiv. Postprint vil si den versjonen av artikkelen som tidsskriftets redaksjon har antatt for publisering, slik den foreligger før forlagets bearbeidelse (språkvask, layout, korrektur, filkonvertering osv.). Vi praktiserer grønn åpen tilgang i alle abonnementstidsskrifter utgitt av Universitetsforlaget, og arkivering kan skje umiddelbart etter at endelig versjon er publisert på Idunn (ingen embargo).

Vi utgir også åpent tilgjengelige forskningsbøker. Mer informasjon finner du her.


Universitetsforlaget er medlem av: