Torje Sunde

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) ved Regjeringsadvokaten og har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, ESA og domstolene. Han har møterett for Høyesterett og har prosedert saker både i EMD, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Sunde har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Han har blant annet skrevet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Ida Sørebø.

Bøker av Torje Sunde