Lars Borge-Andersen

Lars Borge-Andersen

LARS BORGE-ANDERSEN er cand. jur. 1973. Har bl.a. vært advokatfullmektig, universitetslektor, kontorsjef i Vassdragsdirektoratet, sorenskriver, og er siden 1994 byfogd i Oslo. Han er medforfatter i "Utlendingsrett".

Books by Lars Borge-Andersen