Norunn Løkken Sundet

Norunn Løkken Sundet

NORUNN LØKKEN SUNDET er cand. jur. 2000, har vært advokatfullmektig, dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, sekretær for Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Utreder i Høyesterett fra 2002. Sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Redaksjonssekretær for tvisteloven på kommentarutgaver.no.

Books by Norunn Løkken Sundet