Runa Bunæs

Runa Bunæs

RUNA BUNÆS er cand. jur. 1984, M.Sc. 2004, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Hun har vært politijurist ved ulike politidistrikt, høyskolelektor ved Politihøgskolen, dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete og advokat. Politiinspektør ved Oslo politidistrikt fra 1998. Hun har tidligere utgitt "Tvangsfullbyrdelse og Gjeldsordning", og er redaktør og medforfatter i "Utlendingsrett".

Books by Runa Bunæs