Choose format

In stock
NOK 299

Lineær Algebra - kort og godt

Lineær algebra - kort og godt er en kompakt lærebok som gir en konsis fremstilling av de sentrale temaene i lineær algebra. Boken dekker pensum i de fleste kurs om lineær algebra som undervises ved norske universiteter og høyskoler.
Boken går rett på sak og gjør det lett å finne frem til kjernen i stoffet. I hvert kapittel er det en rekke øvelsesoppgaver. Løsninger til disse oppgavene finner du ved å gå inn på lenken under dokumenter på denne siden.

Temaene som behandles er: lineære ligningssett, grupper og kropper, komplekse tall, polynomer, vektorrom, matriser og determinanter, lineære avbildninger, egenverdier og egenvektorer. Behandlingen av stoffet er gjennomgående knyttet til konkrete eksempler, samtidig som alle viktige resultater bevises stringent. Boken egner seg derfor både for dem som ønsker en innføring i eller en repetisjon av lineær algebra med tanke på praktiske anvendelser, og for dem som ønsker et solid grunnlag for videre studier.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015972
  • Publication date: 27.01.2010
  • Book group: 219

Rolf Tomas Nossum

Rolf Nossum er dr.scient. fra Universitetet i Oslo, og arbeider som professor ved Universitetet i Agder.
More about the author