Choose format

In stock
NOK 299

Operasjonsanalyse - kort og godt

2. utgave
Boken er egnet for studenter som tar innføringskurs i operasjonsanalyse, beslutningsteori og lignende. Den er spesielt godt egnet som repetisjonsbok ved forberedelser til eksamen.

"Operasjonsanalyse - kort og godt" er bygget opp på samme måte som større amerikanske lærebøker innen fagområdet som gjerne kalles Management Science eller Operations Research.

Boken omhandler de viktigste emnene innen faget, som lineær- og heltallsprogrammering, transport- og nettverksproblem, prosjektstyring (CPM og PERT), beslutningsteori, køteori, simulering, prediksjon og lagermodeller.

Boken inneholder dessuten et vedlegg med en engelsk-norsk ordliste som forklarer de ulike fagbegrepene.

"Operasjonsanalyse - kort og godt" inneholder en rekke eksempler og oppgaver, og i denne 2. utgaven av boken er antall oppgaver fordoblet. Fullstendige løsninger, både tekstbaserte og Excel-løsninger, er lagt ut til venstre på denne nettsiden.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020822
  • Publication date: 21.12.2012
  • Book group: 222

Morten Helbæk

Morten Helbæk er utdannet både siviløkonom (NHH) og dr.ing. (NTNU). Han er dosent ved Nord universitet. Helbæk har mange års undervisningserfaring fra høgskoler og universiteter og har tidligere gitt ut lærebøker i operasjonsanalyse, finansmodellering i Excel, finansiering og investering, statistikk og fysikalsk kjemi.
More about the author