Velg format

Kommer for salg
31.05.2024
kr 429

Performativ læring

Skapende og samskapende utdanning
Performativ læring framhever at læring og undervisning er grunnleggende skapende og relasjonelt. Læring og kunnskap skapes og samskapes språklig, kroppslig og ved hjelp av ulike materialiteter. Performativ læring er aktiv og aktiverende, men også lyttende og oppmerksom fordi den er relasjonell.

Performativ læring krever en performativ didaktikk. Den performative didaktikken utfordrer ideer om formidlingspedagogikk og om kunnskap som kunnskapsbiter som kan overføres fra lærer til elev. Med en performativ didaktikk blir isteden både elever, studenter og lærere aktive, skapende og relasjonelle idet de designer egne læringsprosesser eller egen undervisning.

Redaktørene og forfatterne av denne boka er alle enten lærere, lærerutdannere eller barnehagelærerutdannere. Redaktørene er professor Tone Pernille Østern, professor Thomas Dahl, førsteamanuensis Ingrid Bjørkøy, førsteamanuensis Sunniva Skjøstad Hovde, professor Polina Golovátina-Mora og professor Rose Martin. I boka utvikler de videre forståelsen av performativ læring slik Thomas Dahl og Tone Pernille Østern artikulerte den i et kapittel i boka Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming (2019).

Performativ læring - skapende og samskapende utdanning har blitt en vitenskapelig antologi som har alle som er lidenskapelig og håpefullt opptatt av utdanning som målgruppe.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215066011
  • Utgivelsesdato: 31.05.2024
  • Bokgruppe: 225

Tone Pernille Østern

er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og gjesteprofessor ved Stockholms konstnärliga högskola. Hun er studieprogramleder for toårig master i fagdidaktikk ved NTNU. Hun interesserer seg for deltakende kunst og fagdidaktikk, inkluderende didaktiske praksiser, performativitet i forskning, læring og undervisning, a/r/tografi, didaktisk designforskning, ekspandert koreografi og kroppslig læring.
Mer informasjon om forfatteren

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han underviser i organisasjon og ledelse, læringsteori og vitenskapsteori. Hans hovedinteresser er kunnskaping: Hvordan blir ulike typer kunnskap til, hvordan brukes de og hvilken rolle spiller de i hverdags- og arbeidsliv?
Mer informasjon om forfatteren

Ingrid Bjørkøy

er førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH, høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er faggruppekoordinator ved Institutt for pedagogikk. Hun interesserer seg for musikkpedagogikk, performativitet i undervisning og forskning, kroppslig læring, improvisasjon, språk og kommunikasjon i småbarnspedagogikk.
Mer informasjon om forfatteren

Polina Golovátina-Mora

er professor i film og media i utdanning ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun interesserer seg for rettferdighetsbasert intellektuelle bevegelser, estetiske tilnærminger til læring, og kunnskap som skapes i møte mellom mennesker og andre arter som dyr og planter. Hun har særlig ekspertise på østeuropeiske og latinamerikanske intellektuelle, kulturelle og sosiale kontekster.
Mer informasjon om forfatteren

Sunniva Hovde

er musiker og førsteamanuensis i musikk med fokus på de minste i skolen ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun er interessert i lokale/globale performative kunstpraksiser, og kunstneriske/didaktiske fordeler som kommer fra mangfold, improvisasjon og dekoloniseringsperspektiver. Hun er en aktiv musiker og utøver i ulike improvisasjonsbaserte og tradisjonelle uttrykk.
Mer informasjon om forfatteren

Rose Martin

er professor, og dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet. Rose har bakgrunn som danser, og i sin forskning og undervisning fokuserer hun på kunst og dans i lokalsamfunnet, inkludering, mangfold og multikulturalisme, samt politikk og policy i kunstutdanning.
Mer informasjon om forfatteren