Polina Golovátina-Mora

Polina Golovátina-Mora

er professor i film og media i utdanning ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun interesserer seg for rettferdighetsbasert intellektuelle bevegelser, estetiske tilnærminger til læring, og kunnskap som skapes i møte mellom mennesker og andre arter som dyr og planter. Hun har særlig ekspertise på østeuropeiske og latinamerikanske intellektuelle, kulturelle og sosiale kontekster.

Bøker av Polina Golovátina-Mora