Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy

er førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH, høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er faggruppekoordinator ved Institutt for pedagogikk. Hun interesserer seg for musikkpedagogikk, performativitet i undervisning og forskning, kroppslig læring, improvisasjon, språk og kommunikasjon i småbarnspedagogikk.

Bøker av Ingrid Bjørkøy