Kristin Heggen

Kristin Heggen

Kristin Heggen er professor ved seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet og vært bidragsyter i en rekke bøker, sist Klinikk og Akademia, Universitetsforlaget 2004.

Bøker av Kristin Heggen