Anne-Lise Henriette Rolland

Anne-Lise Henriette Rolland

Anne-Lise H. Rolland er advokat i LOs juridiske avdeling. Hun er cand.jur. fra Nederland (1992) og har møterett for Høyesterett. Hun har bred erfaring, blant annet som advokat i advokatfirmaet Schjødt, EFTAs overvåkningsorgan, advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund og Norges Skiforbund. Hun har også vært daglig leder i advokatfirmaet Hus Panzer & Co, vit.ass.
ved Institutt for offentlig rett og foreleser og sensor ved NHH. Hun har videre en omfattende erfaring med rettsmeklinger og forhandlinger og underviser i mekling på Advokatkurset.

Books by Anne-Lise Henriette Rolland